Kenneth E. Hagin - Március

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Március

MÁRCIUS 1

A te beszédedből

Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. — MÁTÉ 12,37.

Maga Jézus tette a fenti kijelentést. A szavak sokkal fontosabbak, mint ahogy azt az ember gondolná. Emlékszel Jóbra, és három úgynevezett „barátjára”, akik azért jöttek, hogy vigasztalják?

Bővebben: Kenneth E. Hagin - Március

Kenneth E. Hagin - Április

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Április

ÁPRILIS 1

Együtt ültetett

Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világonhanem a következendőben is: és mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezetnek fejévé, mely az Ő Testeteljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkelEFÉZUS 1,20–23.

Bővebben: Kenneth E. Hagin - Április

Kenneth E.Hagin - Május

Megosztás

Kenneth E Hagin - napi tanítások - Május

MÁJUS 1

Az Ő akarata szerint

az Úrhosszan tűr érettünk, nem akarvánhogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. —2PÉTER 3,9.

Tudjuk, hogy az elveszettek megmentése Isten akarata — mert Jézus azért tette le az Ő életét, hogy megmentse az elveszetteket.

Bővebben: Kenneth E.Hagin - Május

Kenneth E. Hagin - Június

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Június

JÚNIUS 1

Isten Szellem

De eljön az óra, s az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul. Az Isten Szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. – JÁNOS 4,23. 24.

Isten Szellem. A szellemi dolgok valóságosabbak, mint a fizikaiak. 

Bővebben: Kenneth E. Hagin - Június

Kenneth E. Hagin - Július

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Július

JÚLIUS 1

Jézus Úr-volta

És valamit tesztek, szellemből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek; tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.– KOLOSSÉ 3,23. 24.

Amikor Jézus lesz az úr az életedben, bele kíván majd szólni, hogy milyen könyvet olvasol, mivel töltöd a szabadidődet és hogyan bánsz a fizikai testeddel. 

Bővebben: Kenneth E. Hagin - Július

Kenneth E. Hagin - Augusztus

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Augusztus

AUGUSZTUS 1

Hegyek és völgyek

Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban… – 2KORINTHUS 2,14.

Hallom az embereket arról beszélni, hogy most éppen a völgyben vannak, aztán meg hogy a hegyen, és aztán újra lekerülnek a völgybe. Az igazat megvallva nem tudom, miről beszélnek. Nekem 1933 óta van üdvösségem, és én még sohasem voltam máshol csakis a hegycsúcson! 

Bővebben: Kenneth E. Hagin - Augusztus

Keneth E. Hagin - Szeptember

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Szeptember

SZEPTEMBER 1

Élő

Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.    - Zsidó 4,12

Ahhoz, hogy erős légy a hitben, legelőször meg kell bizonyosodnod Isten Igéjének sérthetetlenségéről. Tudnod kell, hogy a Biblia pontosan az, amit kijelent magáról — Isten Igéje — Istentől való kinyilatkoztatás a számunkra! A Biblia Isten hozzánk szóló beszéde, ma!

Bővebben: Keneth E. Hagin - Szeptember

Kenneth E. Hagin - Október

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Október

OKTÓBER 1

Az Ő állandó lakozása

Ő adja meg nektek az Ő dicsőségének gazdag kincsestárából, hogy megerősödjetek és megszilárduljatok hatalmas erővel a belső emberben a (Szent) Szellem által [aki maga lakozik a ti legbensőbb lényetekben, a személyiségetekben]. Krisztus a ti hitetek által [valóságosan] lakozzék (telepedjen le, maradjon meg, építse ki állandó lakhelyét, otthonát) a ti szívetekben— EFÉZUS 3,16–17. (Amplified)

Bővebben: Kenneth E. Hagin - Október

Kenneth E. Hagin - November

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - November

NOVEMBER 1

A hit felszabadítása

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit MOND megtörténik, meglesz néki, amit mondott. — MÁRK 11,23.

Évekkel ezelőtt, miután egy egész napot töltöttem el egy gyülekezet szentélyében imádkozással, Istenre való várakozással, olvasással és az Igén való elmélkedéssel, leborultam az oltár előtti szőnyegre.

Bővebben: Kenneth E. Hagin - November

Kenneth E. Hagin - December

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - December

DECEMBER 1

El Shaddai

Mikor Ábrám kilencvenkilenc esztendős volt, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: ÉN A MINDENHATÓ ISTEN VAGYOK, EL SHADDAI, járj énelőttem, és légy tökéletes. — 1MÓZES 17,1.

A héber eredeti szerint ebben az ószövetségi versben Isten azt mondta: „Én El Shaddai vagyok.” Isten hét szövetségi néven nyilatkoztatta ki magát Izraelnek, ezek egyike volt az El Shaddai — szószerinti jelentése: ‘az Isten, aki több, mint elegendő’ vagy ‘az, aki teljességgel elegendő’.

Bővebben: Kenneth E. Hagin - December

Kenneth E. Hagin - Január

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Január

JANUÁR 1

Eldöntöttem: Növekedni fogok

Harcold meg a hitnek szép harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre Isten elhívott, és amiről szép hitvallást tettél sok bizonyság előtt. — 1TIMÓTHEUS 6,12.

Az egyedüli harc, amit egy keresztény hivatott megharcolni, a hit harca. Ha bármilyen más harcot folytatsz, akkor nem a megfelelő harcot vívod! Nem kell harcolnod az ördöggel — Jézus már legyőzte helyetted.

Bővebben: Kenneth E. Hagin - Január

Kenneth E.Hagin - Február

Megosztás

Kenneth E. Hagin - napi tanítások - Február

FEBRUÁR 1

Krisztus benned

…a Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama reménysége. — KOLOSSÉ 1,27.

A Szent Szellem ereje által a Krisztus tebenned lakik. Kisebb ma valamivel is Krisztus benned, mint amikor a földön járt?

Bővebben: Kenneth E.Hagin - Február

Keresés